O našom klube

Jazdecký klub Carmina v Rimavskej Sobote so sídlom na Sobôtke funguje ako občianske združenie, ktoré je zamerané na chov športových koní od roku 2002. Začiatky chovu koní a jazdeckého športu na Sobôtke siahajú do 70-tych rokov, do čias bývalého plemenárskeho podniku. V roku 1990 sa však plemenársky podnik rozpadol a chov koní bol zrušený.

Milovníkom koní a jazdeckého športu sa podarilo v roku 2002 založiť klub Carmina, a tým pokračovať v dlhoročnej tradícii chovu koní na Gemeri. Všetci členovia JK a priatelia koní, ktorí klub navštevujú si uvedomujú, že kone sú obľúbení spoločníci ľudí vo voľnom čase. Náš klub umožňuje pre deti a mládež účasť na jazdeckých pretekoch a pre milovníkov koní si užívať krásu prírody z konského chrbta. Jedno anglické príslovie hovorí: "Existujú len 2 typy ľudí - tí, čo jazdia na koni, a neurotici" - takto je zhrnutý moderný vzťah medzi človekom a koňom, idúci mimo dosah psychológie, ktorá využíva skutočnosť, postihnutým pomáha kontakt s koňom. Cieľom združenia je výchova mladej generácie, ktorá sa venuje jazdeckému športu. Členovia JK CARMINA sa úspešne zúčastňuje na športových podujatiach a súťažiach. Odbornosť v klube zabezpečujú skúsení registrovaný členovia, licencovaný tréner Aliaksandr Serakov a trénerka Lucia Serakova, ktorá vo svojom mladom veku sa môže popýšiť nejedným úspechom. Jej najväčším úspechom bolo obsadenie 3.miesta na MSSR v drezúre v kategórii žiakov a 1.miesto na MSSO v parkúrovom skákaní dorastencov. V dorasteneckých súťažiach sa umiestnila so svojim koňom ŤUKY-ŤUKOM na popredných miestach doma i v zahraničí (ŤUKY-ŤUK sa stal koňom SSO pre rok 2004).

Každoročne uskutočňujeme medzinárodné jazdecké preteky v parkúrovom skákaní. Cena Carminy sa koná každý rok v auguste a teší nás účasť zahraničných pretekárov z Maďarska i Bieloruska. Od roku 2018 uskutočňujeme jazdecké preteky ako spomienku na zakladateľa jazdectva na Gemeri Milanovi Balciarovi. Memoriál Milana Balciara - pod týmto názvom si uctievame jeho pamiatku.


"V jazdectve ide o partnerstvo. Kôň vám požičia svoju silu, rýchlosť a eleganciu, ktoré sú vždy väčšie ako tie vaše. Na oplátku mu dajte dozor, inteligenciu a porozumenie, ktoré sú vždy väčšie ako tie jeho. Spolu môžete dosiahnuť bohatstvo, ktoré každý sám dosiahnuť nikdy nemôžete..."